Header n sets sk

Styrelse


ORDFÖRANDE

Christina Wallberg

Email: christina.wallberg@hotmail.com

Mobil: 0702335080


KASSÖR

Peter Björklund

Mail: ekonomi@nasetssk.se

Mobil: 0727 00 11 18MARKNAD

Patrik Malmer

Email: patrik@malmer.se

Mobil: 0705-81 45 03ARRANGEMANG/EVENT

Jenny Erdelius

Mail: jenny.erdelius@gmail.com

Mobil: 0709-26 81 27FASTIGHET

Marcus Woxneborn

Mail: mwoxneborn@gmail.com

Mobil: 0701-93 84 90


Gemensam mailadress/förslagslåda: Styrelsen@nasetssk.se


Valberedning:

Mats Engström U17

John Videgren P05 (Sammankallande)

Linda Jarkvist F10


Årsmöten hålls i mars eller april. Motioner ska vara inlämnade senast en månad innan årsmötet. För att vara på säkra sidan att få med motioner på årsmötet bör dessa vara inlämnade till styrelsen senast 31/1.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub