Header n sets sk

Styrelse


ORDFÖRANDE

Christina Wallberg

Email: christina.wallberg@hotmail.com

Mobil: 0702335080


KASSÖR

Peter Björklund

Mail: ekonomi@nasetssk.se

Mobil: 0727 00 11 18


FOTBOLLSANSVARIG

Jesper Leman

Email: jesper.leman@utetjanst.se

Mobil: 0707-729244


MARKNAD

Patrik Malmer

Email: patrik@malmer.se

Mobil: 0705-814503


Henrik Ledenvall

Mail: henrik.ledenvall@sundbompartners.se

Mobil: 0702 97 07 65


ARRANGEMANG

Katarina Hånell

Email: katarinahanell@hotmail.com

Mobil: 0707-859893FASTIGHET

Claes Christensson

Mail: claes.christensson@gmail.com

Mobil: 0736 42 72 27


Gemensam mailadress/förslagslåda: Styrelsen@nasetssk.se


Valberedning:

Mats Engström P04

John Videgren P05 (Sammankallande)


Årsmöten hålls i mars eller april. Motioner ska vara inlämnade senast en månad innan årsmötet. För att vara på säkra sidan att få med motioner på årsmötet bör dessa vara inlämnade till styrelsen senast 31/1.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub