Header n sets sk

Styrelse

Ordförande

Christina Wallberg

Email: christina.wallberg@hotmail.com

Mobil: 0702335080


Övriga ledamöter

Jesper Leman

(Fotboll)

Email: jesper.leman@utetjanst.se

Mobil: 0707-729244


Kenth Ohlsson

(v.ordf, anläggning, ekonomi)

Email: ohlsson.kenth@gmail.com

Mobil 0706-311727


Peter Larsson

(Fotboll)

Email: peter.larsson@advectas.se

Mobil: 0732-316387


Katarina Hånell

(Arrangemang)

Email: katarinahanell@hotmail.com

Mobil: 0707-859893Patrik Malmer

(Marknad)

Email: patrik@malmer.se

Mobil: 0705-814503


Gemensam mailadress/förslagslåda: Styrelsen@nasetssk.se


Valberedning:

Mats Engström P04

John Videgren P05 (Sammankallande)


Årsmöten hålls i mars eller april. Motioner ska vara inlämnade senast en månad innan årsmötet. För att vara på säkra sidan att få med motioner på årsmötet bör dessa vara inlämnade till styrelsen senast 31/1.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub