Header n sets sk

Styrelse

Ordförande

Kenth Ohlsson

(Anläggningar)

Email: ohlsson.kenth@gmail.com

Mobil 0706-311727


Övriga ledamöter

Henrik Leinerud

(Fotboll)

Email: henrik@leinerud.se

Mobil: 0700-039393


Peter Larsson

(Fotboll)

Email: peter.larsson@advectas.se

Mobil: 0732-316387


Gunilla Jansson

(Fotboll)

Email: gjanson24@gmail.com

Mobil: 0707-705588


Katarina Hånell

(Arrangemang)

Email: katarinahanell@hotmail.com

Mobil: 0707-859893Christina Wallberg

(Arrangemang, Anläggningar)

Email: christina.wallberg@hotmail.com

Mobil: 0702-335080


Hans Bishop

(Personal)

Email: hans.bishop@telia.com

Mobil: 0730-257265


Patrik Malmer

(Marknad)

Email: patrik@malmer.se

Mobil: 0705-814503


Gemensam mailadress/förslagslåda: Styrelsen@nasetssk.se


Valberedning:

Mats Engström P04

John Videgren P05 (Sammankallande)

Marie Karlsson F02


Årsmöten hålls i mars eller april. Motioner ska vara inlämnade senast en månad innan årsmötet. För att vara på säkra sidan att få med motioner på årsmötet bör dessa vara inlämnade till styrelsen senast 31/1.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub