Header n sets sk

Bli medlem


Vill du börja spela eller hjälpa till i något av våra lag?

Hör av dig till kansliet eller någon av nedanstående personer.

Nya lag startas upp varje år för pojkar och flickor som fyller 6 år. Kallelser till uppstartsmötet för våra nya årskullar lämnas ut till Näset- och Åkeredsskolorna. Informationen läggs även in på hemsidan. Vid 5 års ålder erbjuder klubben, under namnet "Lek och Lär", 10 tillfällen där man får möjlighet att prova på fotboll.

På våra uppstartsmöten presenterar vi klubben samt stämmer av vilka föräldrar som vill börja som ledare alternativt föräldrarepresentant för de nya årskullarna.

På vår hemsida kan du läsa mer om klubbens vision, målsättningar och värderingar.

Våra värderingar ska genomsyra hela vår verksamhet, från Senior ned till våra yngsta lag.Vill du eller ditt barn börja spela i något av våra lag?Kontakta kansliet eller någon av nedanstående ansvariga personer alternativt gå in på respektive lags egen sida och hitta kontaktuppgifter på tränarna.Sport- och ungdomsansvarig
Simon Andersson - foreningsutvecklare@nasetssk.se eller 0709 42 90 98

Kom gärna och titta på en av våra träningar och prata med våra ledare och se hur kul vi har !
På respektive lagsida alternativt i kalendern kan ni se vilka dagar våra lag tränar./Styrelsen Näsets SK

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub