Header n sets sk

Föräldrainformation

ATT VARA FÖRÄLDER I NÄSETS SK.

Som förälder är du en viktig pusselbit för vår förening. Du stöttar ditt barn i dess idrottsutövning och väg till ett sunt vuxenliv med idrott som naturlig del.

Du är också en viktig del för vår förening då det är föräldrar som bygger föreningen för våra barn.

Nedan är ett kontrakt vi vill att du läser igenom och följer.

Allt för våra barns skull.FÖRÄLDRAKONTRAKT NÄSETS SK.

Som förälder i Näsets SK förväntas du att:

KLUBBEN

 • Göra din del av att vi tillsammans är föreningen Näsets SK. Du är en viktig del av klubben!
 • Betala barnets (och ev. din egen) medlemsavgift i tid - senast 31 januari varje år.
 • Medverka på klubbens arrangemang och göra de arbetsuppgifter som behövs för att arrangemangen ska bli bra. För klubbens skull.
 • vara väl förtrogen med föreningens riktlinjer (vinröda Tråden - se hemsida)
 • verka för en drog, tobak och alkoholfri miljö under klubbens arrangemang och idrottsaktiviteter.

LAGET

 • Tillsammans med våra ledare verka för att ditt och andras barn får en så bra miljö som möjligt i klubben.
 • Delta vid ditt barns föräldramöten och arrangemang som hör till laget/föreningen.
 • Göra vad du kan för att ditt barn ska träna och vara väl förberedd så ofta som möjligt på lagets träningar.
 • Vara införstådd med att ledare alltid vill att barn tränar mer än de spelar match och med åldern har en stegrande förväntan på träningsnärvaro för att medverka på matcher och träningar.
 • Vara aktiv i planeringen av transport till bortamatcher, cuper och andra evenemang
 • Vid match stå på motsatta långsidan tränarna och heja positivt på samtliga spelare som tillhör laget, samt självklart inte uttrycka något negativt om motståndarnas spelare.
 • Respektera de domare som dömer matcher och vid annan åsikt än domaren, hålla den för dig själv. Särskilt viktigt då det är unga föreningsdomare som dömer!
 • Hålla dig uppdaterad genom att regelbundet söka information på föreningens hemsida och även läsa/besvara ledarens/föreningens e-post/sms.
 • Respektera tiderna, och försöka vara i god tid till träningar och matcher. Det innebär en svårighet för både ledare och lagkamrater om ditt barn kommer för sent upprepade gånger. Är det något speciellt som gör att ditt barn kommer att komma för sent så kommunicera det med ledarna.
 • Om du har synpunkter – ta upp det när ledaren har tid att lyssna - aldrig under pågående match eller träning.
 • Föräldrar förväntas hjälpa till om ledare önskar det för att få laget att fungera.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub